KÄYTTÖEHDOT

Yleistä

Gekkonen.net-sivuston (jäljempänä ”Sivusto”) käyttäjät hyväksyvät palvelua käyttäessään alla esitellyt käyttöehdot. Sivustolla on oikeus muokata ja päivittää käyttöehtoja ilman erillistä ennakkovaroitusta.

Oikeus

Sivustolla julkaistavan aineiston, kuten tekstit ja graafiset elementit, kuten logot ja ikonit, omistaa Gekkonen.net. Pidätämme itsellämme kaikki oikeudet palvelun sisältöön. Sivustolla tai sen yhteydessä käytettävät ohjelmistot omistaa ohjelmistojen lisenssinhaltija.

Pidätämme oikeuden muuttaa, muokata ja poistaa sivustolta mitä tahansa sisältöä oman harkinnamme mukaan.

Linkit ulkopuolisiin www-sivustoihin

Sivusto saattaa sisällyttää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämiin Internet-sivustoihin. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois jäljempänä Sivustolta. Emme valvo tai tarkista ulkopuolisten Internet-sivustojen sisältöä, emmekä vastaa kyseisten Internet-sivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Käyttäjä käyttää linkitettyjä Internet-sivustoja omalla vastuullaan.

Linkit eivät sellaisenaan ole osoitus mistään omistussuhteesta tai siitä, että Sivusto tukisi linkitettyä Internet-sivustoa tai hyväksyisi linkitetyillä Internet-sivustoilla olevan materiaalin, tai että meillä olisi oikeus käyttää mitään kyseisten linkkien välityksellä näkyviin tulevia tavaramerkkejä, toiminimiä tai tekijänoikeudella suojattuja aineistoja, tai että linkitetyn sivuston haltijalla olisi oikeutta käyttää mitään Sivuston immateriaalioikeuksilla suojattuja aineistoja.

Ulkoiset linkit Sivustoon

Linkitys tähän sivustoon on hyväksytettävä meillä kirjallisesti etukäteen, paitsi jos linkki täyttää seuraavat edellytykset:

 1. linkki sisältää pelkällä leipätekstillä www-osoitteen https://gekkonen.net eikä mitään sivustomme tavaramerkkejä sellaisenaan tai logomuodossa;
 2. linkkiä käytettäessä Sivusto avautuu itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston omaan kehykseen;
 3. linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät luo vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen toiminnot ja tuotteet liittyisivät Sivuston toimintaan tai olisivat sivustomme sponsoroimia;
 4. linkitys ei vaikuta haitallisesti Sivuston maineeseen ja tavaramerkkeihin.

Käyttäjän antamat sitoumukset

Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää Sivuston toimintaa sekä käyttämään Sivustoamme kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten mukaisesti.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Gekkonen.net-sivustoa:

 1. mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää sivustoa,
 2. roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen,
 3. Sivuston ylläpitäjien tai muun tahon edustajana esiintymiseen oikeudetta,
 4. otsikkotietojen väärentämiseen tai tunnisteiden käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään peittämään Sivuston kautta välitetyn sisällön alkuperä,
 5. muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavan, lainvastaisen, halventavan, siveettömän tai muutoin loukkaavan aineiston tai joitakin tuotteita tai palveluja oikeudettomasti mainostavan aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen,
 6. muiden käyttäjien henkilötietojen keräämisen tai tallentamiseen ilman kyseisten käyttäjien nimenomaista lupaa, tai
 7. lainvastaisiin toimiin.

Pidätämme oikeuden vedota kaikkiin näiden rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa.

Lähettämällä materiaalia esimerkiksi sähköpostitse käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että

 1. käyttäjä on toteuttanut kohtuulliset toimenpiteet ennen aineiston lähettämistä aineiston mahdollisesti sisältämien virusten tai muiden haitallisten ominaisuuksien löytämiseksi ja tuhoamiseksi;
 2. käyttäjän lähettämä aineisto ei ole laitonta, loukkaavaa, uhkaavaa, siveetöntä, halventavaa tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta;
 3. aineisto on käyttäjän omaa tai käyttäjällä on rajoitukseton oikeus antaa aineisto Sivustolle, ja että voimme julkaista aineiston maksutta ja/tai sisällyttää aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa/palveluihinsa ilman maksuvelvollisuutta tai muita vastuita; ja
 4. käyttäjä ei esitä lähettämäänsä aineistoon perustuvia vaateita Sivustoa kohtaan ja käyttäjä sitoutuu vastaamaan meille mahdollisesti aiheutuvista kuluista, jotka syntyvät sellaisista toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy kyseisen aineiston perusteella Sivuston tai sen edustajia kohtaan.
 5. Havaituissa immateriaalioikeuden loukkauksissa ota yhteys gekkonen.net(at)gmail.com

Käyttäjän antamat tiedot ja aineistot

Mikäli käyttäjä välittää Sivustolle henkilötietoja, käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat tiedot. Käyttäjän ei tule välittää meille mitään luottamuksellisia tietoja. Käyttäjä hyväksyy, ettei käyttäjän ja hänen puolestaan toimivien henkilöiden Sivuston kautta välittämiä tietoja tai aineistoa pidetä luottamuksellisena tai oikeuksilla suojattuina. Sivusto voi vapaasti hyödyntää, esittää ja julkaista tällaisia tietoja ja aineistoja.

Käyttäjä myöntää Sivustolle oikeuden korvauksetta muokata, kopioida, julkaista tai muutoin saattaa yleisön saataville aineistoa, jonka käyttäjä on lähettänyt Sivustolle.

Tietoturva

Pyrimme tarjoamaan sivustollamme korkeaa tietoturvan tasoa. Käyttäjä ymmärtää, ettei Internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää mitään Sivuston toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat sivustomme rakennetta merkittävästi, tai häiritä tai käsitellä sivuston ohjelmistoja ja toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta sivuston ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen sivustoon.

Vastuu palvelun sisällöistä

Gekkonen.net ja sen yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa palvelusta ja sen käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Sivusto on pääasiallisesti toiminnassa ja käytössä ympäri vuorokauden, mutta toisinaan sivuston sisältö saattaa olla saavuttamattomissa ulkoisten tekijöiden, kuten sivuston ylikuormituksesta, ja päivityksistä aiheutuvien käyttökatkosten vuoksi.

Se, miten sivuston julkaisuja ja aineistoja tulkitaan ja minkälaisia päätöksiä kävijä tekee julkaisujen pohjalta, ei ole Sivuston eikä sen yhteistyökumppaneiden vastuulla.

Sivustolla on oikeus kieltäytyä tarjoamasta palvelua kävijälle, joka toimii palvelun käyttöehtojen vastaisesti ja palvelua epäkunnioittavasti. Palvelun tarjonta käsittää myös sivuston yhteyteen kuuluvat muut viestintäkanavat, kuten sosiaalisen median. Palvelun tarjoaminen käyttäjille voidaan myös keskeyttää tai lopettaa – osittain tai kokonaan – ilman ennakkovaroitusta.

Muuta huomioitavaa

Verkkosivusto voi sisältää tuotesijoittelua.